Poskytneme zľavu 25% na všetky nami poskytované služby pre každý automobil, ktorý je vo vlastníctve neziskovej organizácie (v technickom preukaze je uvedená ako vlastník, príp. prevádzkovateľ).

V OIL Partneri veríme v spoločenskú zodpovednosť a okrem našej snahy o zvyšovanie etických štandardov v údržbe a servise automobilov sme sa rozhodli podporíť tretí sektor ( občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie).