Čo všetko
robíme pre vaše auto?

Ani najdokonalejšie auto súčasnosti nie je strojom, ktorý by fungoval bez pravidelnej údržby. Pre bezchybný chod vaše auto potrebuje komplexnú starostlivosť.

Pravidelne udržiavané vozidlo odborníkmi v OIL Partner
je technicky spoľahlivejšie
a má dlhšiu životnosť.

Pozrite si, čo všetko pre vás
a vaše auto pri pravidelnej kontrole urobíme.

1

Výmena oleja
a olejového filtra

Motorový olej je pre funkciu spaľovacieho motora životne dôležitý. Zmenšuje trenie
a opotrebenie, odvádza teplo
a chráni mechanické časti
pred poškodením. Len jeho pravidelná výmena zaručí hladký a spoľahlivý chod motora.

2

Vzduchový
a peľový filter

Vzduchový filter zabraňuje vniknutiu nečistôt zo vzduchu do motora. Hromadiaca sa nečistota na filtri ho však môže úplne zaniesť a upchať.
Je dôležité kontrolovať ho
a v prípade potreby prečistiť, inak prestane plniť svoju funkciu.

3

Prevodovka
a diferenciál

V prevodovkách a diferen-
ciáloch sa v relatívne malom priestore nachádza množstvo zložitých mechanických častí. Tieto časti do seba zapadajú, vzniká medzi nimi vysoké trenie, a tak je potrebné mazať ich olejmi s vysokou viskozitou.

4

Spojková kvapalina

Spojková kvapalina zabezpe-
čuje prenos mechanického stlačenia spojkového pedálu
do samotnej spojky. Pre správny a pohodlný chod pedálu a vašu bezpečnosť túto kvapalinu skontrolujeme
a v prípade potreby doplníme.

5

Náplň do
servo riadenia

Pri každej servisnej prehliadke skontrolujeme a prípadne doplníme jeho náplň, čo zabez-
pečí správnu funkčnosť
a Vaše pohodlie.

6

Chladiaca kvapalina

Chladiaca kvapalina absorbuje teplo z motora a rozvádza
ho cez chladič. Vytvára tak kolobeh, ktorého prerušenie môže spôsobiť vážne poškodenie motora.
Pri servisnej prehliadke skontrolujeme bod mrazu kvapaliny a v prípade potreby ju doplníme.

7

Elektrosústava

Neprávna funkčnosť či porucha elektrosústavy sa môže prejaviť už tým, že vozidlo vôbec nenaštartujete. Preto
pri servisnej prehliadke skontrolujeme štartovací elektrický výkon a ak by to bolo potrebné, dobijeme autobatériu.

8

Olejová vaňa

Únik motorového oleja
z olejovej vane prináša množstvo problémov.
Je nebezpečný nielen
pre motor, ktorý tak prichádza
o svoje mazivo, ale aj pre Vás
a Vaše okolie. Jej tesnosť preto kontrolujeme pri každej servisnej prehliadke.

9

Prevodovka (tesnosť)

V prípade, že z prevodovky uniká mazivo a jej zložité mechanizmy sú vystavené námahe, je pravdepodobné,
že sa nenávratne poškodí. Vďaka prevencii a kontrole tesnosti pri servisnej prehliadke tomu ľahko predídeme.

10

Blok motora – kontrola tesnosti

V odliatku bloku motora
a valcov sa časom môžu vytvoriť nebezpečné trhliny
a netesnosti, ktoré vedú k jeho nenávratnému poškodeniu. Súčasťou prehliadky je preto
aj ich kontrola.

11

Výfuk – kontrola tesnosti

Netesnosť výfuku sa spája
s mnohými nepríjemnosťami. Od neželaných zvukových prejavov až po nebezpečný únik splodín. Tieto netesnosti sa však ťažko odhaľujú svojpomocne, pri servisnej prehliadke sa tak venujeme
aj výfuku.

12

Kontrola karosérie

Prvotné problémy či nedostatky karosérie nemusia byť na prvý pohľad viditeľné. Bývajú však zdrojom väčších problémov
v budúcnosti. Vďaka servisnej prehliadke ich dokážeme včas odhaliť a odporučiť riešenie.

13

Žiarovky svetlometov – kontrola, resp. výmena

Bezchybná funkčnosť žiaro-
viek vozidla je veľmi dôležitá pre bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Pri moderných vozidlách
je však svojpomocný prístup
k žiarovkám komplikovaný.
Pri servisnej prehliadke preto žiarovky skontrolujeme
a prípadne vymeníme.

14

Kontrola náplne ostrekovača, kontrola stieračov

15

Premazanie závesov dverí